αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Θέσεις και προτάσεις της "Ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας" για το περιβάλλον


Γενικός στόχος μιας επιτυχημένης περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Βασικός άξονας υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής μας και των στόχων του προγράμματός μας, αποτελεί η επιδίωξη με κάθε τρόπο της συνεργασίας του νέου Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την υλοποίηση του υπάρχοντος σχεδιασμού καθώς και για την επικαιροποίησή του, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ο περιορισμός της ρύπανσης από κάθε πηγή, η οικολογική ανασύσταση και προστασία όλων των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, η προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών και η οικονομική ανασυγκρότηση του Δήμου με αναπτυξιακά - κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, είναι θεμελιώδεις παράμετροι στη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής μας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα τρια ερωτήματά σας, απαντάμε:

Α) Οι ισχύοντες Περιβαλλοντικοί Όροι, που διέπουν τη λειτουργία του εργοστασίου αλουμίνας και αλουμινίου έχουν ενσωματώσει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Οδηγία IPPC). Οι Όροι αυτοί πρέπει να τηρούνται χωρίς αποκλίσεις, γεγονός που προϋποθέτει εύρρυθμη λειτουργία του εργοστασίου, η οποία θα παρακολουθείται συστηματικά από τη Δημοτική Αρχή. Η γειτονική προς το εργοστάσιο περιοχή του Αγίου Νικολάου αποτελεί περιοχή φυσικού κάλλους και θα τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Η ανάδειξη της παραλίας της μέσω του θεσμού της «γαλάζιας σημαίας» θα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες. Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελούν ενέργειες, όπως:
  • Η ένταξη των μη καλυπτομένων σήμερα οικιών και της κατασκήνωσης στο υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού υγρών-αστικών αποβλήτων, μετά από ενίσχυσή του.
  • Ο αυστηρός έλεγχος για την αποφυγή ρύπανσης από τα διακινούμενα μέσα στον κόλπο εμπορικά πλοία, αλλά και τα μικρότερα σκάφη (αλιευτικά και αναψυχής), καθώς επίσης και τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου.
Β) Η περιοχή του Παρνασσού συνιστά ένα ευρύτερο οικοσύστημα με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη βιοποικιλότητα. Σημαντικός αριθμός περιοχών συμπεριλαμβάνεται ήδη σε λίστες προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες είτε προστατεύονται ήδη (Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Διεθνείς Συμβάσεις), είτε η διαδικασία της θεσμικής τους θωράκισης είναι σε εξέλιξη.
Η περιοχή έχει κηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός Παρνασσού από το 1938, ενώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθείται η εκ νέου θεσμοθέτηση του, σύμφωνα με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) της περιοχής προστασίας του δικτύου Natura 2000. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ένα καταφύγιο άγριας ζωής και το σπήλαιο Κωρύκειο Άντρο.
Η προστασία της ευρύτερης περιοχής του Παρνασσού κατ’ αρχήν (και ιδίως του τμήματος που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000) και η βελτίωσή του στη συνέχεια, αποτελούν για εμάς στόχους πρώτης προτεραιότητας. Η προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και αξιών της περιοχής, θα επιδιωχθεί με την εφαρμογή μέτρων και ενεργειών με βάση τις ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί και αποβλέπουν στη ζωνική διάκριση των εκτάσεων του δρυμού, στην προστασία και διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, στη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αποφυγή κατασκευής έργων μεγάλης κλίμακας.
Η ενίσχυση της λειτουργίας του ειδικού φορέα διαχείρισης του Δρυμού Παρνασσού επίσης, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των στόχων που έχουν τεθεί στις ειδικές μελέτες, και οφείλουμε επιτέλους να το κάνουμε πράξη.
Αναφορικά με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια παραμονής των, ώστε να ωφεληθούν οι κάτοικοι από τις πολλαπλασιαστικές οικονομικές επιδράσεις που συνεπάγεται η επιμήκυνση της παραμονής τους, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα διευκολύνουν και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Αυτό θα υλοποιηθεί με ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της παραμονής των επισκεπτών στο ύπαιθρο, στη βελτίωση της τουριστικής υποδομής και στην ολοκλήρωση των έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής.

Γ) Το Δελφικό Τοπίο περιλαμβάνει εκτός από τα αρχαία κτίσματα και τον αρχαιολογικό χώρο, ένα ορεινό τοπίο με βραχώδεις σχηματισμούς, που κατά μεγάλο τμήμα του βρίσκεται εντός της δημοτικής ενότητας Αράχωβας.
Η περιοχή αυτή υπάγεται ήδη σε περιοριστικό καθεστώς για την διαφύλαξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβάλλεται όμως η προσπάθεια για ορθολογικότερες ρυθμίσεις όσον αφορά τις χρήσεις γής στην ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας.
Οι προτάσεις διαχείρισης και ανάδειξης της περιοχής του Δελφικού Τοπίου, αφορούν την αναβάθμιση του ιστορικού και αρχαιολογικού κεφαλαίου, με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, επισκεψιμότητας και οργάνωσης των περιοχών και των μνημείων που θα ενταχθούν σε τουριστικά δίκτυα. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί και σε συνδυασμό με το Κωρύκειο Άντρο και τον Παρνασσό.
Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής του Δελφικού τοπίου, είναι επιτακτική η αποκατάσταση και ανάπλαση συγκεκριμένων περιοχών, όπως ο χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και το λατομείο αδρανών υλικών.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

mpravo gianni!!!!!!!!!panotous

Ο ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟΣ είπε...

ωραίο οπαδικό μήνυμα..ανώνυμε

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΑΥΤΑ;;;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Βαρατε πασοκτζηδες.ακομα δεν το καταλαβατε;για το εργοστασιο μιλαω.ακομα να παρουν μπρος οι πορσε-συμβουλοι της βαγγελιως;αι καλαααα

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Αλουμινά ... με συγχωρίτε ... Μπουφαντάρα ... με συγχωρείτε ... Πατσαντούνο ... τέλοσπαντων Αλουμινο-Μπουφουνο-Παντσαντάρα ... ενώ πετούσατε μάθατε για τις "Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Οδηγία IPPC)" ή μήπως σας τα έδωσαν αυτοί που σας έφτιαξαν και την ιστοσελίδα (www.netplanning.gr), ενώ οι ίδιοι δεν έχουν προλάβει να φτιάξουν τη δική τους και οι οποίοι δεν έχουν ούτε διεύθυνση, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτε;
Κε Ανώνυμε ... για παπαγαλάκι λίγο γαλάζιο δεν είστε; Γιατί για πράσινα τα ξέραμε τα παπαγαλάκια ... αλλά αλουμινένια μας προέκυψαν ...

Στραβων είπε...

Τι σημασία έχει ρε μεγάλε ποιος του τα έδωσε? ΄Εχει πολλούς και καλούς συμβούλους. Αυριανός δήμαρχος είναι, ρωτάει και μαθαίνει. Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι. Και δεν αγνοεί κανέναν.
Οι άλλοι γιατί δεν απάντησαν στις απλούστατες ερωτήσεις του Ντελάλη? Δεν τους τα μαρτύρησε ο Μπουφούνος? Χαχαχα, δώσ' τα τους εσύ τότε ρε εξυπνάκια που τα ξέρεις όλα.

Top