αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Καλλικράτης: αρμοδιότητες των Προέδρων και των Συμβουλίων και οικονομικές απολαβές

Από το Στέργιο Μπακολουκά

Αρμοδιότητες των Προέδρων και των Συμβουλίων των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος κάθε Δημοτικής Κοινότητας:
 1. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα έκφρασης γνώμης για θέματα που αφορούν την Δημοτική κοινότητα.
 2. Εποπτεύει τη συντήρηση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας.
 3. Μεριμνά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.
 4. Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανάθεση εργασιών σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.
 5. Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού.
 6. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
 7. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου.
 8. Είναι ο υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.
 9. Είναι αρμόδιος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια ευθύνης του.
 10. Ενεργεί πληρωμές με την πάγια προκαταβολή που λαμβάνει.
Τα συμβούλια κάθε δημοτικής κοινότητας (στο Δήμο μας είναι 5μελή):
 1. Συμμετέχουν στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 2. Εισηγούνται στην εκτελεστική επιτροπή του δήμου για τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και των αντιστοίχων δράσεων.
 3. Αποφασίζουν την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων και για την άδεια λειτουργίας μουσικής.
 4. Προτείνουν τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, πανηγυριών με απόλυτη πλειοψηφία των μελών.
Εκφράζει γνώμη για:
 1. Υπηρεσίες του Δήμου που η λειτουργία τους θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους πολίτες.
 2. Την αξιοποίηση ακινήτων.
 3. Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.
 4. Τη συντήρηση των δημοτικών οδών, την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία.
 5. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 6. Την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.
 7. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 8. Τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες.
 9. Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων.
 10. Τρόπο διάθεσης βοσκήσιμων εκτάσεων.
 11. Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων.
 12. Εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
 13. Με απόλυτη πλειοψηφία και αιτιολογημένη γνώμη εισηγείται τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους της.
 14. Την αποδοχή κληροδοτήματος που της διατίθεται.
Ο πρόεδρος και το 3μελές συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Στειρίου:

Ασκούν αντίστοιχες αρμοδιότητες με τον πρόεδρο και το συμβούλιο των δημοτικών κοινοτήτων με μικρές εξαιρέσεις.
Σε κάθε Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας μπορούν να αποδοθούν επιπλέον αρμοδιότητες από το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο.

Οποιαδήποτε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες και έχει ληφθεί χωρίς την πρόσκληση των αντίστοιχων προέδρων είναι άκυρη.

Πόροι
 1. Στον προϋπολογισμό κάθε Δήμου προβλέπεται υποχρεωτικό ποσοστό για την κατανομή πιστώσεων στις Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες καταβάλλεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Το ύψος της προκαταβολής προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, στη βάση πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων.
Υπεύθυνος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητα

Οικονομικές απολαβές εκλεγμένων στο Νέο Δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας:
 1. Η αντιμισθία του Δημάρχου ΔΑΑ θα είναι ισόποση με το 60% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (περίπου 3600 ευρώ το μήνα).
 2. Οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο (1800 €).
 3. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα λαμβάνει το 40% αυτής (1440 €).
 4. Στον πρόεδρο του συμβουλίου κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με υπουργική απόφαση.
 5. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα.
 6. Οι δήμαρχοι σε περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων θα πρέπει να αναστείλουν κάθε επαγγελματική δραστηριότητα (Για το Δικό μας Δήμο αυτό θα ισχύσει από την επόμενη τετραετία).
 7. Ο Νόμος θέλει τον ΔΗΜΑΡΧΟ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Του επιτρέπει αν παίρνει από το κύριο επάγγελμά του αποδοχές, να τις διατηρήσει ή να συγκρίνει ποια αποζημίωση δικαιούται ως Δήμαρχος και να επιλέξει μία πηγή εισοδήματος.
Στέργιος Μπακολουκάς

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο Στέργιο τα μοιράσατε; Βγήκατε; Η αλαζονεία σας και η ειρωνία θα σας κοπεί στισ 7/10

Ανώνυμος είπε...

Αυτό κατάλαβες? Ο άνθρωπος προσπαθεί να ενημερώσει τους αναγνώστες για το τι νέο έρχεται με τον Καλλικράτη. Συγχαρητήρια αστροπελέκι.

Ανώνυμος είπε...

Eπειδη φιλε στεργιο εισαι ειδικοσ ρτισ αναλυσεισ θελουμε να μασ ενημερωσεισ τι επαιρναν οι μεχρι τωρα τισ προμηθειεσ ποσο κοστισε το παρκιν τα σφαγεια που ειναι κλειστα τον περιφεριακο τισ διαφορεσ μελετεσ.να ενημερωσεισ για ολα.δικαια πραγματα.

Ανώνυμος είπε...

Ωρες ειναι να ακουσουμε οτι και ο Στεργιος ταχει κανει πλακακια με τον ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ και θα του ζηταμε και ευθυνες για τα κολπα του πρωην. Ρε παιδια λιγη σοβαροτητα δεν βλαπτει, διαβαστε τι γραφετε πριν στειλετε τα σχολια, γιατι βλεπω το Ντελαλη να το ξανασφραγιζει και να φευγει. Οπως λεει και ο δευτερος ανωνυμος, ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ.

Ανώνυμος είπε...

τιποτα απο ολα αυτα.απλα δεν μασ ειχε ενημερωσει κανεισ.να μαθαιναμε.γιατι αρπαζεστε ετσι.παντου βλεπετε το κακο.δεν εχετε δικιο.

Ανώνυμος είπε...

Άσε τις βλακίες έτσι πως μιλάνε με αλαζονεία έξω θα σου πω εγώ μικροσυμφεροντάκια και αλητείες.,

Ανώνυμος είπε...

Ρε λαμόγια , δεν τρωγόσαστε. Τι τα βάλατε με τον άνθρωπο ρε; ε;

Top