αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη αραχωβα διαμονη ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακος επιθεωρητης ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό ενεργειακο πιστοποιητικό αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα αραχωβα

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Νέα ανακοίνωση Παπαλάιου για το συνδυασμό "Αδέσμευτη Αυτοδιοίκηση"

Επειδή αρκετοί φίλοι μας και συνδημότες επιθυμούν να πληροφορηθούν τα ονόματα και άλλα σχετικά με το συνδυασμό μας που δεν ανακηρύχθηκε, σας πληροφορούμε τα εξής:

1) Δεν κρίνεται σκόπιμο για πολλούς λόγους αυτή την ώρα η δημοσιοποίησή των ονομάτων των υποψηφίων μας, αν και αυτά είναι κατά το πλείστον γνωστά στις έδρες των δήμων και σε όποιες τοπικές κοινότητες υπάρχουν.
2) Στο συνδυασμό μας τελικά συμμετείχαν 77 συνδημότες μας, 45 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 32 Σύμβουλοι για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, οι οποίοι κάλυπταν όλους τους Δήμους και τις Δημοτικές Κοινότητες.
3) Υπήρχαν υποψήφιοι τοπικοί Σύμβουλοι που κάλυπταν τις περιπτώσεις των ποσοστόσεων του 1/3 και σε φύλο και σε αριθμό συμβούλων και σε...

...αριθμό Τοπικών Κοινοτήτων. Αυτές οι τοπικές κοινότητες άνω των 300 κατοίκων στις οποίες θα συμμετείχε ο συνδυασμός μας ήταν: της Αγίας Ευθυμίας, της Βουνιχώρας, του Γαλαξειδίου, του Επταλόφου, της Κίρρας, του Σερνικακίου και του Χρισσού.
4) Τα προβλεπόμενα παράβολα των υποψηφίων συμβούλων εξεδόθηκαν εμπρόθεσμα και εμπεριέχονται στον σχετικό φάκελο.
5) Περί ενστάσεων η αλήθεια είναι ότι ένσταση έγινε και υπάρχει πρωτοκολλημένη στο Δήμο Άμφισσας για εκπρόθεσμη παραλαβή πιστοποιητικών που κατατέθηκε από τον δικηγόρο κ. Αναγνωστόπουλο, εκπρόσωπο του συνδυασμού «Ενωτική Δύναμη Προοπτικής» και τον υποψήφιο του άνω συνδυασμού κ. Αθ. Παναγιωτόπουλο.
6) Ο υποψήφιος Δήμαρχος δικαιούται και νομιμοποιείται να ζητά με ευθύνη του για λογαριασμό των υποψηφίων συμβούλων του ληξιαρχικές πράξεις για υποψηφιότητα σε εκλογές (και όχι για πάσα νόμιμη χρήση) πόσο μάλλον όταν προσκομίζει τις υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων του (η περίπτωση αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου Άμφισσας και Γαλαξιδίου).

Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους Δημάρχους και τις υπηρεσίες τους για την κατανόησή τους και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Άμφισσας κ. Ασημακόπουλο για την προσπάθεια που κατέβαλε στην έκδοση των εγγράφων που ζητήσαμε από τις υπηρεσίες του.

Για την "ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ"
Αριστείδης Ηλ. Παπαλάιος

Από το amfissapress.gr
Top